Giả sử bạn phải đứng trước biết bao sự lựa chọn. Tâm trí bạn bắt đầu nảy thật nhiều câu hỏi: “Mình phải chọn gì đây? Mình phải chọn thế nào đây?”

Bạn bắt đầu hoảng loạn, “Nhỡ mình chọn sai thì sao? Làm thế nào để quẳng đi cái gánh lo này?”

Đột nhiên, bạn nhìn lên trên và thấy mọi thứ được viết to và rõ ràng trên những đám mây: “Hãy cưới người này.” “Hãy đi học trường này.” “Hãy làm nghề nghiệp này.”

Chẳng phải sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ dễ dàng vậy sao? Chúng ta đều muốn nhận được sự hướng dẫn cho cuộc đời mỗi chúng ta. Cũng rất bình thường nếu mong muốn một dấu hiệu, một ký hiệu hoặc chỉ đơn giản là một chút thông sáng, rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, khi chúng ta đi tìm kiếm dấu hiệu cho ý muốn của Chúa thay vì chính mình Ngài, chúng ta sẽ bắt đầu gặp rắc rối. Khi những dấu hiệu hoặc câu trả lời chúng ta tìm kiếm trở thành nguồn hy vọng, chúng ta thấy mình bị bế tắc trong vòng lặp của áp lực và sự lo lắng khi thấy mình không thể hiểu được chúng.

Nếu đây là bạn, tôi có tin tốt. Bạn có thể được tự do khỏi cuộc tìm kiếm. Kinh Thánh nói một cách rõ ràng cách để mỗi người tìm thấy ý muốn của Chúa. Nếu bạn muốn biết ý muốn của Chúa, bạn phải theo đuổi ý muốn của Chúa trong chính Lời của Ngài.

Chúng ta được mời gọi vào một cuộc đời của sự vâng lời và tin cậy thay vì sự đảm bảo mà chúng ta thường tìm kiếm. Khi bạn được tự do khỏi việc tìm kiếm một câu trả lời nhất định từ Chúa, bạn sẽ có thể tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài mà không phải lo lắng sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm, bởi vì, không có lựa chọn nào là sai cả. Sự thật là Chúa quan tâm nhiều hơn tới việc bạn là ai (tấm lòng của bạn) hơn là việc mà bạn đang làm. Nếu bạn chọn Ngài, sẽ chẳng có lựa chọn nào sai cả.

Ngày hôm nay, hãy bước ra khỏi vòng lặp của sự lo lắng và suy nghĩ quá nhiều, khỏi áp lực phải đưa ra một “lựa chọn đúng đắn.” Bạn được tự do yêu mến Chúa và theo đuổi ý muốn của Ngài cho cuộc đời bạn như đã bày tỏ trong Kinh Thánh: được đón nhận sự tự do mà Ngài mời gọi bạn tới và đặt niềm tin vào Ngài.


CÀNH NHO MEDIA
Nguồn: [https://lovethyneighborhood.org/gods-plan/]

Instagram @canhnho.vn