Kinh Thánh chắc chắn là bộ sách gây ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người. Số bản in Kinh Thánh vượt mọi sách khác. Kinh Thánh Do Thái cũng như Kinh Thánh Cơ Đốc giáo được dịch nhiều lần, sang nhiều ngôn ngữ hơn bất cứ sách nào khác.

Kinh Thánh trọn bộ hoặc một phần đã được dịch sang hơn 2.100 ngôn ngữ của 90% dân số thế giới. Kể từ năm 1815, ước tính có khoảng hơn 5 tỉ ấn bản Kinh Thánh trọn bộ hoặc các phần quan trọng của Kinh Thánh được phân phối, trở nên sách bán chạy nhất trong mọi thời đại theo kỷ lục Guinness.

Nhiều nhà giáo dục thấy rằng Kinh Thánh Cơ Đốc đã ăn rễ vững chắc vào văn hóa phương Tây đến nỗi “bất cứ ai, dù có niềm tin hay không, nếu không quen thuộc với các giá trị và giáo huấn của Kinh Thánh sẽ trở nên dốt nát về văn hóa.” (Trích Emerging Trends, Tháng 11 1994, tr. 4.)

George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đã nói: “Không thể cai quản thế giới một cách đúng đắn nếu không có Thượng Đế và Kinh Thánh.”

Victor Hugo (1802 – 1885), nhà văn Pháp, thì nói rằng: “Nước Anh có hai cuốn sách: Kinh Thánh và Shakespeare. Nước Anh đã làm ra Shakespeare, nhưng Kinh Thánh đã làm nên nước Anh.”

Bạn đã bao giờ thử đọc Kinh Thánh, cuốn sách có ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người?

Phải chăng câu trả lời bạn luôn tìm kiếm lại nằm trong cuốn sách có niên đại 3,400 năm này?

Phải chăng đây chính là điều khiến đất nước Do Thái cũng như vô vàn những vĩ nhân khác trở nên khác biệt?

Thử đọc Kinh Thánh online tại đây: https://www.bible.com/vi/bible/151/JHN.3.VIE2010


CÀNH NHO MEDIA

Instagram @canhnho.vn