Chúng tôi rất vui vì bạn đã cam kết tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của bạn và phụng sự Ngài với tư cách là Chúa của cá nhân bạn. Đây là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn!

Chúng tôi cũng muốn cầu nguyện cho bạn và giúp bạn phát triển trong mối quan hệ của mình với Chúa Giê-xu Christ thông qua các tài nguyên trực tuyến miễn phí. Vui lòng dành một chút thời gian để hoàn thành biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một loạt email để giúp bạn bắt đầu. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về giải đáp niềm tin, tìm một Nhà Thờ/Hội Thánh địa phương, hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng khuyến khích bạn liên hệ với một Nhà Thờ/Hội Thánh chính thống tại địa phương nơi bạn sinh sống. Đây là một cộng đồng đức tin sẽ hướng dẫn, giúp đỡ bạn trong hành trình theo Chúa.

Tại Việt Nam, chúng tôi khuyên bạn nên tiếp cận các Nhà Thờ/Hội Thánh có tư cách pháp nhân, được Nhà Nước công nhận hoạt động, đó là:


CÀNH NHO MEDIA