Chúng ta muốn trao và nhận tình yêu thương. Nhưng phần lớn thời gian, cuộc sống của chúng ta tràn ngập sự thất vọng, vội vã, tức giận và lo lắng.Cuộc sống không nhất thiết phải như vậy. Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn những bông trái của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ.

Tất cả đều nằm sẵn ở đó để bạn nhận lấy nếu bạn sống chậm lại và tập trung vào những điều đúng đắn.

Bài viết này muốn giúp bạn sống chậm lại, giải toả sự lo lắng, tức giận và thất vọng và thay thế nó bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Để bạn thấy rằng tình yêu của Đức Chúa Trời thực sự là câu trả lời cho mọi thách thức bạn đang đối mặt trong cuộc sống ngay lúc này.

Để bắt đầu, bạn có thể tự hỏi, “Tại sao tôi không thể chậm lại?”

Câu trả lời đơn giản là: Bạn có những hi vọng và ước mơ cho bạn và gia đình bạn và tất cả những người xung quanh bạn là những thách thức và mối đe dọa tiềm tàng để đạt được những hy vọng và ước mơ đó.

Bạn muốn 3 điều rất cụ thể:· Sự an toàn (thể chất, tài chính, tình cảm)· Sự kết nối (các mối quan hệ, cảm giác được coi trọng và chấp nhận)· Sự kiểm soát (Sự trao quyền, ý chí tự do, những lựa chọn và chọn lựa)

Không có gì sai khi bạn muốn những điều đó. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta để cần những điều đó. Nhưng Ngài đã tạo nên chúng ta để nhận được tất cả những nhu cầu đó trong Ngài.A-đam và Ê-va đã có sự an toàn, kết nối và kiểm soát (ý chí tự do) trong Vườn Ê-đen. Nhưng khi phạm tội, họ đã bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời – sự đáp ứng hoàn hảo cho những nhu cầu đó. Họ ngay lập tức cảm thấy sợ hãi (Sáng-thế Ký 3:10). Kể từ đó, tất cả chúng ta đều cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi dẫn đến tức giận và lo lắng và vội vã.

Tin tốt lành đó là, nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta được kết nối lại với tình yêu hoàn hảo của Đức Chúa Trời, nơi đáp ứng tất cả những nhu cầu đó — nếu chúng ta tìm kiếm nơi Ngài.Chúng ta đã được tạo dựng từ tình yêu, được tạo ra vì tình yêu và được kêu gọi quay trở lại trong tình yêu.Tình yêu thương của Đức Chúa Trời mang lại sự an toàn, kết nối và trao quyền/quyền kiểm soát mà chúng ta đang tìm kiếm.

Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về ba niềm hy vọng và ước mơ. Bạn cho rằng mình đang tìm kiếm điều gì nhất bây giờ? Hãy nghĩ xem nhu cầu đó nếu được đáp ứng sẽ trông như thế nào trong cuộc sống của bạn.

Sau đó, hãy đọc câu Kinh Thánh bên dưới để điều đó được chìm đắm trong tình yêu hoàn hảo của Đức Chúa Trời nơi bắt đầu của mọi điều bạn đang tìm kiếm:
“Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta.Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.” – I Giăng 4:7-12
__________________
Nguồn: YouVersion – A 7-day Devotional Based on the Book Love Slows Down

Instagram @canhnho.vn