Nói cách khác, tại sao chúng ta thậm chí được sinh ra nếu chúng ta phải chết khoảng 70 hoặc 80 năm sau đó? Cuộc sống chẳng có gì hơn là phải nói, “Ăn, uống và vui sướng, vì ngày mai chúng ta có thể chết sao?” Có lẽ là không, nếu bạn tin rằng trái đất được tạo ra từ một “Vụ nổ lớn”, rằng con người đã tiến hóa từ những sinh vật nguyên sinh từ hàng triệu năm trước, hoặc không có Đấng Tạo Hóa nào cả. Khoa học thậm chí đang phát hiện ra rằng vũ trụ đang già đi. Nó đang chết dần, giống như con người, và nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Có điều gì đó khiến bạn tự hỏi, “Tại sao tôi lại ở đây?”

“Điều gì đó” chính là Chúa.

Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo ra trời, đất, con người và những loài sinh vật. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã đặc biệt tạo ra người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài và Ngài muốn có “mối tương giao” (bạn đồng hành hoặc tình bạn) với tạo vật của mình. Ngài “ban phước cho họ” và ban cho họ “quyền cai trị cá biển, chim trời và mọi sinh vật di chuyển trên mặt đất” (Sáng thế ký 1:1-28). Con người chúng ta ở đây để quản trị trái đất. Chúng ta ở đây cũng vì niềm vui thoả của Đức Chúa Trời, điều này cuối cùng cũng mang lại niềm vui thoả cho chúng ta — nếu chúng ta biết về Ngài một cách cá nhân.

Cuộc sống này có ý nghĩa hơn là chỉ sống và chết. Mỗi người được sinh ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, có tính cách để biết thương, biết yêu, biết cười, biết cảm nhận và suy nghĩ. Ngài không muốn con người bị tiêu diệt, nhưng muốn mọi người ăn năn về tội lỗi của mình (2 Phi-e-rơ 3:9).

Sự ăn năn là gì và tại sao chúng ta cần nó?

Khi người đàn ông đầu tiên trên trái đất này là A-đam phạm tội, tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian này. Tội lỗi của A-đam mang đến hình phạt là sự chết, vì vậy sự chết lây lan cho mọi người (Rô-ma 5:12). Nếu không nhận biết rằng mỗi con người chúng ta đã thừa hưởng tình trạng tội lỗi đó từ thuở A-đam & E-va, và tin tưởng Đức Chúa Trời đã tạo ra một lối thoát, một kế hoạch cứu chuộc thông qua Chúa Giê-xu Christ để thay đổi tình trạng của chúng ta, bằng sự ăn năn cá nhân, thì chúng ta không bao giờ có thể có mối quan hệ với Đức Chúa Trời; vì Ngài là thánh và chúng ta là những con người tội lỗi. Chúng ta ở đây trên trái đất này để tôn vinh Chúa, để nhận biết Chúa là Đấng có thật, và chia sẻ những điều tuyệt vời của trải nghiệm này với những người khác khi ở trên đất để cuối cùng chúng ta có thể sống vĩnh viễn ở một nơi được gọi là Thiên Đường. Chúng ta chỉ có thể làm điều đó nếu chúng ta biết Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của mình.

Nguồn: Sharon Houk, CBN


Chúa có thể thay đổi cuộc sống của bạn không?

Đức Chúa Trời có khả năng để giúp bạn có mối tương giao và nhận biết chính mình Ngài, để bạn có thể trải nghiệm sự thay đổi tuyệt vời trong đời sống. Hãy liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi có thể giúp đỡ bạn trong việc này, cũng như để chúng tôi có thể cầu thay cho bạn và những nan đề cuộc sống của bạn.


CÀNH NHO MEDIA

Instagram @canhnho.vn