Tội lỗi đến với chúng ta một cách từ từ, chậm rãi. Nó được “đóng gói” đầy hấp dẫn đến mức chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Từ cái nhìn đầu tiên của chúng ta về nó và mọi trải nghiệm sau đó, nó dần dần kiểm soát chúng ta và chúng ta không hề hay biết về tác hại của nó. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng chúng ta đang kiểm soát tội lỗi nhưng thực ra, tội lỗi lại càng trở nên lớn hơn chính chúng ta, và rồi dần dần chúng ta bị kiểm soát bởi nó.

Trải nghiệm về tội lỗi là một trải nghiệm rất lạ lùng; chúng ta vừa ghét nó, và vừa yêu nó! Chúng ta yêu nó đủ để thử nó nhiều lần nhưng đồng thời ghét nó khi chúng ta nhận ra những gì nó đã gây ra cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta bắt đầu sống trong 2 thực tại cùng một lúc. Tội lỗi chia cắt chúng ta, và chính chúng ta tạo ra không gian nơi hai sự đối lập (của yêu & ghét tội lỗi cùng lúc) này có thể tồn tại đồng thời, cho đến khi quá muộn và ‘chúng ta không còn ý chí trong vấn đề này nữa.’

Tội lỗi từ từ len lỏi vào đời sống của chúng ta, và trước khi chúng ta nhận ra, thì linh hồn của chúng ta đã trở nên không thể nhận ra nữa. Chúng ta có bao giờ cảm thấy rằng, mặc dù không còn hy vọng gì cho bản thân mình, nhưng chúng ta vẫn tin rằng phần ác trong chính chúng ta vẫn có thể bị chinh phục hoặc chữa lành. Vậy, phần ác của chúng ta có thể bị chinh phục và chữa lành bằng thứ gì? Đó chính là Tình-Yêu-Thương! Chúng ta cần phải được Tình-Yêu-Thương chinh phục và chữa lành cho phần ác trong con người chúng ta. Hãy dứt khoát dứt bỏ tội lỗi, và trân quý sự yêu thương.

Chúa Giê-xu là hiện thân của tình yêu. Trong khi chúng ta đang gặp khó khăn, Chúa Giê-xu gặp chúng ta và nhắc nhở chúng ta một cách đầy yêu thương về con người của chúng ta đã từng là ai (Ê-phê-sô 4:21-24). Khi chúng ta cho phép Đức Thánh Linh hoạt động trong chúng ta, Ngài biến đổi chúng ta thành những con người phù hợp với nước thiên đàng. Đức Thánh Linh sẽ từ từ thánh hoá và khiến tâm hồn chúng ta giống như Đấng tạo ra nó (Rô-ma 8:15-16).

Trong suốt lịch sử, Đức Chúa Trời đã ban cho loài người nhiều lời tiên tri về chính Ngài và kế hoạch của Ngài dành cho loài người, và mảnh ghép cuối cùng được hoàn thành khi chúng ta ‘gặp được tình yêu’ – Chúa Giê-xu.


CÀNH NHO MEDIA
Nguồn ảnh: Museums Victoria / Unsplash

Instagram @canhnho.vn