“Nghỉ ngơi trong Chúa” liệu có nghĩa là không làm gì cả, để Chúa làm hết? Chẳng phải đâu nha.

“Nghỉ ngơi trong Chúa” là khi bạn yên tâm làm những gì mình cần thực hiện, và biết rằng Đấng đang đồng hành cùng mình là ai, và Ngài quan tâm tới bạn dường nào.

Hãy cộng tác với Chúa trong ngày hôm nay, để Ngài dẫn dắt từng điều, tìm kiếm và vâng theo ý muốn Ngài, và bước vào sự an nghỉ thật.

Chúc bạn một ngày an lành, với tâm thế “nghỉ ngơi trong Chúa”!


CÀNH NHO MEDIA

Instagram @canhnho.vn