Liệu cuộc sống bạn nghĩ là ‘đã đủ đầy’ có thực sự đủ đầy? Có bao giờ bạn cảm thấy có một khoảng trống về tâm linh mà không thứ gì có thể bù đắp được? Liệu, có giải pháp gì không?

Ai cũng có những trận chiến riêng trong tâm trí. Đừng chiến đấu một mình. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúa Giê-xu yêu bạn.


CÀNH NHO MEDIA

Instagram @canhnho.vn