God you hear me cry… and I can walk before You in the light of life…

Lấy cảm hứng từ Thi Thiên 56, bài hát này là một trong những bản nhạc vui nhộn nhất trong EP này của Jonathan Ogden. Đó là về sự thuận phục cách vui lòng vào Chúa. Đôi khi chúng ta coi sự độc lập và tự chủ là mục tiêu và là điều cần phấn đấu. Nhưng rồi, chúng ta dần nhận ra rằng cuộc sống với Chúa là học cách phụ thuộc vào Ngài và nhận ra rằng chúng ta không cần phải có các mục tiêu tự chủ vào bản thân theo cách đó; và trên thực tế, chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn tìm thấy niềm vui đó bằng cách nhìn vào chính bản thân mình.

Cuộc sống của Jonathan Ogden và của mỗi chúng ta đều nằm trong tay Ngài – Đấng có tình yêu thương mãi mãi. Và đó là nơi chúng ta thực sự có thể nghỉ ngơi và thấy thoả lòng.

Vì Chúa đã giải cứu con khỏi chết,
Và giữ chân con khỏi vấp ngã,
Để con đi trước mặt Đức Chúa Trời
Trong ánh sáng của sự sống.

Thi Thiên 56:13 VIE2010

CÀNH NHO MEDIA
Chuyên mục music in heaven

Instagram @canhnho.vn