Louis Pasteur là nhà sinh vật học, nhà hoá học lừng lẫy thế giới, một Cơ Đốc nhân người Pháp, người đã phát hiện ra các nguyên tắc của việc tiêm chủng, lên men vi sinh và thanh trùng. Ông cũng có vai trò lớn trong việc bác bỏ Thuyết Tự Sinh. Ông cho rằng, sự sống phải bắt nguồn từ sự sống, hay con cái phải có bố mẹ sinh ra.

“Một ngày nào đó, hậu thế sẽ cười vào sự dại dột vô cùng tận của nền triết học duy vật hiện đại. Càng nghiên cứu về thiên nhiên, tôi càng kinh ngạc về công trình của Đấng Tạo Hoá.”


CÀNH NHO MEDIA

Instagram @canhnho.vn