Lời chứng của Ian Hutchinson, Giáo sư Khoa học & Kỹ thuật Hạt nhân, Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ.

“Tôi đã trở thành một Cơ Đốc Nhân, khi còn là một sinh viên đại học tại Đại học Cambridge, bởi vì con người của Chúa Giê-xu. Đối với tôi, Ngài là một nhân vật cực kỳ hấp dẫn cho những gì Ngài đã dạy và những gì mà cuộc sống và cái chết của Ngài được cho là đại diện cho. Nhưng sau đó, tôi mới hiểu rõ và chấp nhận các bằng chứng rất chắc chắn về sự Phục sinh của Ngài, và có rất nhiều lý do chính đáng để tin điều đó là sự thật. Tôi cũng đã nghe rõ lời kêu gọi ăn năn và kêu gọi môn đồ hoá của Ngài, và tôi đã chấp nhận điều đó. Kinh nghiệm hàng chục năm sau đó của tôi trong đức tin Cơ Đốc đã xác nhận với tôi một cách thực tế về sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và sự khám phá về mặt khoa học của tôi đã củng cố niềm tin của tôi rằng Tin Lành được hỗ trợ bởi bằng chứng thuyết phục và lập luận hợp lý.”

Hutchinson là tác giả của một cuốn sách về triết học khoa học, lập luận chống lại chủ nghĩa khoa học. Hutchinson là người đóng góp cho BioLogos Foundation, và đã viết và phát biểu về mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo, lập luận rằng niềm tin tôn giáo, đặc biệt là niềm tin vào Cơ đốc giáo, có thể được dung hòa hoàn hảo với khoa học. Ông đã phát biểu tại Diễn đàn Veritas về chủ đề phép lạ, tranh luận với giáo sư triết học vô thần Donald Hubin. Ông cũng đã lập luận chống lại Chủ nghĩa vô thần Mới.


CÀNH NHO MEDIA

Instagram @canhnho.vn