Làm sao chúng ta biết có Chúa?

Câu trả lời thành thật là chúng ta không thể biết chắc chắn. Chúng ta không thể chứng minh sự tồn tại của Chúa, nhưng có nhiều lý do khiến niềm tin vào Chúa là hợp lý. Đầu tiên, không có nền khoa học hay công trình nghiên cứu nào giải thích được sự tồn tại của vũ trụ. Tuy nhiên, vũ trụ có một vẻ đẹp và một trật tự cho thấy  rằng dứt khoát phải có một lý trí, một Đấng Tạo Hoá nằm đằng sau tất cả. Giống như sự tồn tại của một chiếc máy tính chứng tỏ rằng có ai đó đã phát minh ra nó, vì vậy thế giới này – trong tất cả sự phức tạp đẹp đẽ của nó chỉ ra sự tồn tại của một Đấng Sáng tạo – Thượng Đế.

Lý do thứ hai là ở mọi nơi trên thế giới ngày nay và trong suốt lịch sử, con người luôn tin và thờ phượng “ông Trời” hay một Đấng tối cao, như thể nhu cầu tâm linh là luôn có cho mọi người ở mọi nơi trong mọi thời đại. Một số người đã nói rằng trong mỗi người đều có một “khoảng trống vô hình về thuộc linh do Chúa tạo ra” mà chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy. Sự tồn tại của mong muốn cầu nguyện, tin tưởng và nói chuyện với Đấng Tạo Hoá là một lý lẽ cho sự tồn tại của Chúa.

Một lý do khác nữa là Ngài luôn tìm kiếm bạn và khiến bạn phải tìm kiếm Ngài. Có bao giờ bạn đặt những câu hỏi như “Ý nghĩa của cuộc đời mình là gì?” “Liệu có cái gì là mãi mãi?” hay “Mình có thể đặt niềm tin vào đâu?” Mặc dù chưa gọi tên được, nhưng những câu hỏi này đều chỉ tới Chúa. Ngài tạo ra chúng ta để chúng ta nhận biết và có một mối quan hệ khăng khít với Ngài. Ngài đặt chúng ta vào một thế giới với đầy bằng chứng về Ngài, và liên tục nhắc chúng ta tìm đáp án cho những câu hỏi lớn trong cuộc đời.

Có rất nhiều lý do nữa khiến mọi người tin vào Chúa. Bạn đã bao giờ tự hỏi mình rằng Chúa có thật với bạn không? Nếu Chúa có thật, liệu bạn có sẵn sàng mở lòng và thử trò chuyện với Ngài?

Vũ trụ thực sự đã bắt đầu như thế nào?

Cách bạn trả lời câu hỏi đó có thể phụ thuộc vào việc bạn đang hỏi ai. Một nhà vật lý-chiêm tinh học có thể trả lời rằng vũ trụ bắt đầu vài nghìn triệu năm trước trong một vụ nổ hạt nhân khổng lồ. Một nhà thần học có thể trả lời rằng Chúa tạo ra thế giới – nhưng có thể quan tâm đến việc nói nhiều hơn về lý do tại sao Chúa tạo ra thế giới, hơn là cách nào Chúa tạo ra thế giới.

Câu hỏi “tại sao” có lẽ quan trọng hơn vì nó yêu cầu chúng ta suy nghĩ về mục đích và ý nghĩa của công cuộc sáng tạo. Về nguồn gốc của thế giới, Kinh Thánh chỉ nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra nó (Sáng thế ký 1:1, Giăng 1:3, Hê-bơ-rơ 11:3). Không phải tất cả các Cơ Đốc Nhân đều đồng ý về tiến trình hình thành sự sống. Tuy nhiên, hầu hết đều tin rằng nó được giải thích tốt nhất bằng một thuyết tiến hóa nào đó, và họ tin rằng quá trình tiến hóa này đã được duy trì bởi Chúa và được sử dụng bởi Ngài. Sách Sáng thế ký tuyên bố sự sáng tạo là tốt đẹp và nói rằng Đức Chúa Trời rất hài lòng với công việc sáng tạo thế giới của Ngài. Điều này chắc chắn có nghĩa rằng thế giới phải là một cái gì đó mà chúng ta tôn kính và thích thú.

Ý nghĩa của Đức Chúa Trời Ba Ngôi là gì?

Giáo lý về Đức Chúa Trời Ba Ngôi (Trinity) chính là trung tâm đức tin của Cơ Đốc giáo. Về bản chất, nó tuyên bố rằng bản thể của Đức Chúa Trời là ‘một mối quan hệ tương hỗ’ – nghĩa là, Đức Chúa Trời là mối quan hệ yêu thương giữa Đức Chúa Cha (Father), Đức Chúa Con (Son) và Đức Chúa Thánh Linh (Holy Spirit). Khái niệm này tạo ra một sự khác biệt quan trọng đối với cách các Cơ Đốc Nhân hiểu về thế giới và con người.

Bởi vì, nếu bản chất của Thượng đế là một mối quan hệ, thì điều đó cho thấy rằng chúng ta cũng được tạo ra để có một mối quan hệ – với Thượng Đế, giữa con người với nhau và với toàn thể vũ trụ. Chính những mối quan hệ đó mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, và nếu chúng tan vỡ, thì cuộc sống của chính chúng ta cũng trở nên tan vỡ. Đó là lý do tại sao công việc cứu rỗi của Chúa Giê-xu thường được gọi là ‘sự chuộc tội’. Cơ Đốc Nhân tin rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời là để thời viên mãn, Ngài quy tụ mọi vật trên trời và dưới đất trong Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 1:9-10).


CÀNH NHO MEDIA
Nguồn: Diocese of Portsmouth

Instagram @canhnho.vn