Nghỉ dịch rảnh rang? Nghĩ rằng đã tới lúc mình đọc thử một cuốn sách? Kinh Thánh là gì? Vậy tại sao không cân nhắc đọc thử Kinh Thánh nhỉ!

À nhưng trước hết, Kinh Thánh là gì ta?

Kinh Thánh là bộ sách bán chạy nhất mọi thời đại, ước tính mỗi năm có thêm 100 triệu bản (bạn không đọc nhầm đâu!). Nó đã gây sức ảnh hưởng lớn về văn học và lịch sử, đặc biệt là ở thế giới phương Tây, nơi mà nó lần đầu được in hàng loạt. Tên gọi “Kinh Thánh” xuất phát từ chữ La-tin và chữ Hy Lạp có nghĩa là “tập hợp những quyển sách” hay “thư viện”, một tên gọi phù hợp bởi đó là quyển sách dành cho tất cả mọi người trong mọi thời đại. Kinh Thánh là quyển sách không giống với bất cứ quyển sách nào khác. Một trong những điều khiến Kinh Thánh trở nên đặc biệt là tiểu sử của tác giả viết nên nó.

Kinh Thánh là gì?

Ơ mà kìa, tác giả của Kinh Thánh là ai?

Kinh Thánh được viết trong khoảng 1500 năm với sự góp mặt của khoảng 40 trước giả khác nhau. Những trước giả đó thuộc nhiều tầng lớp khác nhau như là những vị vua, những người đánh cá, các thầy tế lễ, các viên chức chính phủ, những người nông dân, những người chăn chiên và các vị bác sĩ. Từ tất cả những sự khác biệt này đã hình thành nên một sự thống nhất lạ thường xuyên suốt.

NHƯNG… tất cả bọn họ chỉ được coi là trước giả chứ không phải tác giả của quyển sách, bởi cả Kinh Thánh được thống nhất xuyên suốt vì nó CHỈ CÓ MỘT TÁC GIẢ DUY NHẤT chính là Đức Chúa Trời. Trong sách 2 Ti-mô-thê 3:16 có chép rằng Kinh Thánh là “sự hà hơi của Đức Chúa Trời.” Những tác giả con người đã viết chính xác những điều mà Đức Chúa Trời muốn họ viết, chính vì vậy Kinh Thánh chính là Lời của Đức Chúa Trời.

À thì là mà, Kinh Thánh có những phần nào thế?

Kinh Thánh gồm có 66 sách khác nhau, được chia thành hai phần chính: Cựu Ước (The Old Testament) và Tân Ước (The New Testament). “Ước” có thể hiểu như là những giao ước, lời hứa, sự cam kết. Cựu Ước và Tân Ước lần lượt nói về cách mà Đức Chúa Trời đưa ra những giao ước với con người, giúp họ được giải cứu khỏi những vấn đề do chính họ gây ra. Họ ở đây là CHÚNG TA đó các bạn ạ. (buồn lắm, hix hix!)

Cựu Ước miêu tả sự hình thành và sự duy trì của dân tộc Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã hứa dùng dân tộc Y-sơ-ra-ên để ban phước cho toàn thế giới (Sáng thế ký 12:2-3). Khi dân Y-sơ-ra-ên hình thành nên một dân tộc, Đức Chúa Trời đã lựa chọn một gia đình trong vòng dân tộc đó để thông qua đó nguồn phước sẽ đến, đó là gia đình của Đa-vít (Thi thiên 89:3-4). Sau đó, từ gia đình của Đa-vít đã được hứa ban một Con người và chính Người này sẽ mang nguồn phước được hứa ban đến cho thế gian (Ê-sai 11:1-10).

Tân Ước trình bày chi tiết về sự đến của Con người đã được hứa ban. Tên của người là Giê-xu và Ngài đã làm ứng nghiệm mọi lời tiên tri trong Cựu Ước vì Ngài đã sống một cuộc đời trọn vẹn, đã chết để trở nên một Đấng Cứu Thế, và đã sống lại từ cõi chết.

Cho hỏi, Kinh Thánh có nhân vật chính không?

Chúa Giê-xu chính là trọng tâm của Kinh Thánh. Đây là một quyển sách hoàn toàn nói về Ngài. Cựu Ước tiên đoán sự đến của Ngài cũng như mọi sự sắp đặt cho việc Ngài vào trong thế gian. Tân Ước miêu tả sự đến của Ngài và công việc của Ngài để mang sự cứu rỗi đến cho thế gian tội lỗi của chúng ta.

Trên thực tế, Chúa Giê-xu không chỉ là một nhân vật lịch sử cũng không chỉ là một con người. Ngài là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt, và sự đến của Ngài là một sự kiện quan trọng trong lịch sử của thế giới. Chính Ngài đã trở nên một con người để cho chúng ta có một sự hiểu biết rõ ràng về Ngài là ai. Đức Chúa Trời là người như thế nào? Ngài giống như Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trong hình hài con người (Giăng 1:14, 14:9).

Bạn nào đọc thử sách Kinh Thánh rồi thì review cho chúng mình ở dưới nhé! Bạn nào chưa, thì có thể đọc thử Kinh Thánh dễ dàng và nhanh chóng chỉ qua một cú click: https://www.bible.com/bible/151/MRK.1.VIE2010.

CHÚA GIÊ-XU YÊU BẠN RẤT NHIỀU!

Bắt đầu một đời sống hoàn toàn mới với Jesus Christ!


CÀNH NHO MEDIA
Biên tập từ: http://www.gotquestions.org/

Instagram @canhnho.vn