Khi con sợ hãi… Khi không ai bao bọc, chở che… Khi con lạc lối…

Ngài sẽ đến bên con.

Chúa cho con nhìn nơi thập tự… Ngài sẽ đến bên con.

Bài hát Jesus, Strong and Kind được ghi âm tại Studios 301 và được thờ phượng trực tiếp tại St. Paul’s Castle Hill. Nhạc và lời: Jonny Robinson, Rich Thompson, Michael Farren & Colin Buchanan
© 2019 CityAlight Music

CÀNH NHO MEDIA
Chuyên mục music in heaven

Instagram @canhnho.vn