Bạn có từng nghe câu chuyện về Giô-suê (Joshua)? Ông chính là người được giao nhiệm vụ dẫn dân Do Thái chiếm lấy “vùng đất hứa” kèm với lời đảm bảo từ Chúa: “Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu… Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi.” (Sách Giô-suê, chương 1).

Bạn thấy mình yếu đuối? Nhu nhược? Biết điều gì là tốt nhưng lại sợ không dám làm?

Giô-suê cùng dân Do Thái đã có những chiến thắng ngoạn mục và nhận được lãnh thổ nhờ tin cậy và nghe lời Chúa. Liệu có một “vùng đất hứa” tốt lành nào mà bạn chưa có đủ can đảm để bước tới và nhận lãnh? Ngày hôm nay, hãy để Chúa tiếp sức cho bạn và dũng cảm hành động.

Đọc thêm về Giô-suê tại: https://www.bible.com/151/jos.1.1.vie2010


CÀNH NHO MEDIA

Instagram @canhnho.vn