Sau đây là sáu cách thực tế, để có thể “ưa” một người “khó ưa”:

1. Hãy cầu nguyện cho tấm lòng của bạn.

Hãy xin Chúa giúp làm mềm mại trái tim của bạn với người đó, gạt đi những giận dữ và sự khó chịu, mặc lấy sự khiêm nhường và nhân từ, để hiểu cho những khó khăn của người này và đối đãi họ với sự cảm thông.

2. Hãy cầu nguyện cho họ.

Hãy cầu xin Chúa hành động trong tấm lòng họ, kéo những người chưa tin đến với Ngài và khiến những người đã tin nhận Ngài trở nên giống Chúa Giê-Xu hơn.

3. Hãy tha thứ cho họ, như cách Chúa cũng đã tha thứ cho bạn.

Hãy nhớ về Ân Điển mà Chúa tuôn đổ mỗi ngày cho tội lỗi của bạn. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn có thể ở cùng họ, tha thứ cho họ, như Ngài đã tha thứ cho bạn.

4. Hãy tìm cách để chúc phước và khích lệ họ.

Viết cho họ một vài dòng cám ơn. Tặng cho họ một cuốn sách đã từng giúp khích lệ chính bạn. Hãy nói với họ rằng bạn đang cầu nguyện cho họ.

5. Hãy tới gần họ, đừng xa lánh họ.

Mặc dù xu hướng của chúng ta là muốn bớt giao du với những người mình không ưa, họ lại chính là những người chúng ta cần tới gần một cách có chủ đích. Hãy tìm nhiều cách để kết nối họ trong những cuộc hội thoại, hẹn gặp cafe với họ, hay nhắn tin cho họ.

6. Hãy nhận ra rằng đôi khi chính bạn cũng có thể là người khó ưa trong cuộc đời ai đó!

Liệu có khi nào chính bạn lại là cái gai trong mắt người khác? Đừng mù mờ với chính những yếu điểm và tội lỗi của bạn.

Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. (Cô-lô-se 3:12-14)


CÀNH NHO MEDIA
Nguồn: Desiring God

Instagram @canhnho.vn