Giô-na (Jonah) là quyển sách thứ năm trong 12 sách Tiểu Tiên Tri của Kinh Thánh. Đây là một sách khá ngắn gọn, khi so với các sách khác trong Kinh Thánh. Sách Giô-na gồm 4 chương, và có nhiều bài học hữu ích cho Cơ Đốc Nhân.

Trước tiên, sách nói về mệnh lệnh Đức Chúa Trời truyền cho Tiên tri Giô-na. Ngài sai ông đến thành Ni-ni-ve để cảnh cáo về tội lỗi của dân thành nầy (câu 1, 2). Tuy nhiên, mệnh lệnh của Ngài khiến ông sửng sờ và kinh hãi. Vì sao? Lý do là dân Ni-ni-ve đã lừa dối và diệt nhiều dân tộc khác. Sự độc ác của dân thành nầy đã nhiều lần làm người Ít-ra-ên khốn đốn. Vì thế, ông Giô-na không muốn đến thành phố nầy và chẳng muốn cứu dân thành nầy khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời. Ông chống lại Ni-ni-ve như thành nầy đã chống lại dân tộc ông. Cho nên ông chỗi dậy trốn đi Ta-rê-si.

Tiên tri Giô-na nghĩ rằng khi qua đến thành Ta-rê-si, ông có thể tránh khỏi mặt Chúa và không bị quấy rầy nữa, nhưng Kinh Thánh cho biết: “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó” (Thi Thiên 139:7-8). Chúa đã khiến cơn bão lớn nổi trên biển để bày tỏ Ngài là Đấng hiện diện mọi nơi, nhắc nhở Tiên tri Giô-na về sứ mệnh của ông, và sự bất tuân mệnh lệnh của ông đem lại tai vạ cho chính ông và nhiều người khác nữa.

Mỗi người chúng ta đều có “những Ni-ni-ve”, đó có thể là một nơi muốn làm, hay là một mối quan hệ chúng ta không muốn vun đắp. Nhưng nếu đây là điều Đức Chúa Trời muốn, bạn sẽ vâng lời Ngài, hay có thái độ như ông Giô-na?

Bức vẽ tiên tri Jonah bởi Carl Mayer – được vẽ từ thế kỷ 19 tại nhà thờ Altlerchenfelder, Vienna, Austria

Thứ hai, ông Giô-na từ chối làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời (1:3a). Đức Chúa Trời bảo ông đi, nhưng ông ngang bướng khi thay vì đi 500 dặm về hướng đông để đến Ni-ni-ve, ông đi 1.000 dặm xa hơn về hướng tây để đến Ta-rê-si. Điều nầy cho thấy không vâng lời Đức Chúa Trời tạo ra một khoảng cách ngày càng rộng lớn một cách vô ích giữa bạn và Đức Chúa Trời. Bạn muốn thu hẹp khoảng cách này, hay bạn làm muốn làm cho nó ngày càng xa cách hơn?

Thứ ba, Đức Chúa Trời không từ bỏ Giô-na (câu 3b-17). Phải nói rằng “Đức Chúa Trời sẽ không để chúng ta tự hủy mình bởi sự không vâng lời hay nổi loạn của chúng ta đối với Ngài mà Ngài làm những điều tốt lành hơn hết để cứu chúng ta.” Ngài cố ngăn ông Giô-na không tiếp tục trượt dài trên con đường không vâng phục. Có một số “biển báo dừng lại” để Giô-na tự xem lại bản thân, nhưng ông cứ lao đi không thèm để ý. Nếu hành xử như ông Giô-na, chúng ta sẽ kết thúc đời mình dưới vực sâu không đáy.

Nhiều khi điều Chúa muốn chúng ta làm ngược lại với điều chúng ta suy tưởng và yêu thích, thì chúng ta có xu hướng miễn cưỡng, bất tuân và trốn chạy khỏi Chúa. Nhưng những người kính sợ Chúa sẽ nhận thức và tin cậy sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài. Ý tưởng, đường lối của Chúa luôn được làm thành, và luôn luôn cao xa hơn ý tưởng, đường lối của con người.

Có những “Ni-ni-ve” nào mà bạn muốn chống lại? Có những “biển báo dừng lại” nào từ Đức Chúa Trời mà bạn chẳng để ý?

Kính lạy Chúa kính yêu, xin Ngài hãy dẫn con đi trong lối ngay thẳng của Ngài. Xin tha thứ cho con vì con đi ngược lại hướng mà Ngài muốn con đi và theo đường lối riêng của con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài không bỏ con và vẫn thành tín giữ lời hứa, và con biết rằng Ngài luôn ở với con luôn.


CÀNH NHO MEDIA
Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày

Instagram @canhnho.vn