Trong lòng mỗi người là sự vĩnh cửu, là khoảng trống vô tận mà không điều gì trên thế gian có thể lấp đầy. Chúng ta khắc khoải, mòn mỏi để tìm kiếm một sự thỏa mãn sâu sắc, bền vững.

Mục sư Billy Graham, cố vấn đức tin cho nhiều đời tổng thống Mỹ đã khẳng định: “Tôi chưa từng biết bất kỳ ai đã giao phó cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu một cách chân thành mà họ không tìm được thứ họ tìm kiếm. Ngài làm thỏa mãn những mong muốn sâu thẳm nhất trong mỗi chúng ta.”

Chính mỗi người phải đưa ra một quyết định cá nhân để đón nhận Chúa Giê-xu cho cuộc đời mình. Chỉ duy nhất Ngài mới lấy đầy khoảng trống vô định trong lòng chúng ta.


CÀNH NHO MEDIA

Instagram @canhnho.vn