Giữa đại dịch, vào thời đại “người giàu cũng khóc”, hạnh phúc không chỉ được đo bằng “cơm ngon áo đẹp” mà trước hết phải được bình an. Dù sống trong nhà cao cửa rộng nhưng con người vẫn cảm thấy bối rối và sợ hãi.

Nhưng những ai dựa vào Đức Chúa Trời sẽ được ban cho sự bình an mà thế gian không có. Ân điển của Chúa sẽ ban cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài.


CÀNH NHO MEDIA

Instagram @canhnho.vn