4 phân đoạn Kinh Thánh từ các sách Châm Ngôn, Thi Thiên, I Phi-e-rơ, Ê-sai sẽ giúp bạn được tiếp sức, mỗi khi bạn cảm thấy thất vọng, mệt mỏi, chán chường.


CÀNH NHO MEDIA

Instagram @canhnho.vn